Mid South Metals Territories

HOUSTON – Serving Houston, South Central Texas, Lake Charles

5532 Harvey Wilson Drive

Houston, TX 77020

713-674-5002 sales

713-674-5000 fax

TULSA – Serving Oklahoma City, Tulsa, Southeast Kansas, Southwest Missouri, Northwest Arkansas

1031 N Columbia Pl

Tulsa, OK 74110

918-835-8055 sales

918-835-3039 fax

SHREVEPORT – Serving East Texas, Louisiana, Southwest Arkansas

637 Montgomery Dr

Shreveport, LA 71107

318-424-5002 sales

318-424-5015 fax

FORT WORTH – Serving DFW, North Central Texas

3201 N. Sylvania Ave.

Fort Worth, TX 76111

817-838-8000 sales

817-838-8004 fax

We want to hear from you

FORT WORTH

3201 N. Sylvania Ave.
Fort Worth, TX 76111
817-838-8000 sales
817-838-8004 fax

HOUSTON

5532 Harvey Wilson Drive
Houston, TX 77020
713-674-5002 sales
713-674-5000 fax

SHREVEPORT

637 Montgomery Dr
Shreveport, LA 71107
318-424-5002 sales
318-424-5015 fax

LASER SHOP

215 Kansas City
Shreveport, LA 71107
318-424-5002 sales
318-424-5015 fax

TULSA

1031 N Columbia Pl
Tulsa, OK 74110
918-835-8055 sales
918-835-3039 fax

Administrative Offices

3849 Southern Avenue
Shreveport, LA 71106
318-424-5009 phone
318-401-9005 fax

Get In Touch

Fort Worth

Houston

Shreveport

Tulsa

Laser Shop

Administrative Office

Sales

Fort Worth

817.838.8000

Houston

713.674.5002

Shreveport

318-424-5002

Laser Shop

318.424.5002

Tulsa

918.835.8055

Copyright © 2018 Mid-South Metals